Recent Posts

Årsmøte 2024

https://hedmarkharehundklubb.no/INVITASJON%20TIL%20%C3%85RSM%C3%98TE%201%2B.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/%C3%85rsberetning%202023%2B.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/valgkomiteens%20innstililling%2024.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/Budsjett%202024.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/2023%20Revisjonsberetning%20HHK.pdf%2B.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/2023%20%C3%85Rsregnskap%20Hedmark%20Harehundklubb.pdf%2B.pdf

Read More

https://hedmarkharehundklubb.no/Styrem%C3%B8tereferater/Styrem%C3%B8te%2004.05.23.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/Styrem%C3%B8tereferater/Styrem%C3%B8te%2003.08.23.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/Styrem%C3%B8tereferater/Styrem%C3%B8te%20HHK%2008.11.23.pdf

Read More