Reglement og skjemaer

Terminliste

NKKs terminliste for jaktprøver

 

Skjemaer

Påmeldingsskjema jaktprøve

Påmeldingsskjema RR

Skogsprotokoll

Jaktprøveprotokoll

Bekreftelse på premiering

For øvrige skjemaer, se hjemmesiden til Norske Harehundklubbers forbund.

Reglement

Obs: vi tar forbehold om at utenlandske reglement kan ha nyere oppdatringer.

Norske Jaktprøveregler

Svenske jaktprøveregler for støver

Svenske jaktprøveregler for drever, beagle, basset og dachs

Finske jaktprøveregler hare og rev

NKKs antidopingreglement

CACIT-regler

Championatregler