Bilder fra Morokulien 2018

Velkommen til Morokulien
Best in show Voredalens Cash Pax NO44325/16, 08/05/16, E: Kjell Tore Mogen O: Rune Sliper (N UCH N J(D)CH Guffen – N J(D)CH N UCH RR Voredalens Stella)
Best in show Voredalens Cash Pax NO44325/16, 08/05/16, E: Kjell Tore Mogen O: Rune Sliper (N UCH N J(D)CH Guffen – N J(D)CH N UCH RR Voredalens Stella)
BIS 2: Högbrons Tuula SE31242/2013, 21/04/13, E: Svein-Tore Kristiansen, O: Jörgen Nyberg, Sverige (FI JCH SE JCH Villipuron Kusti – SE UCH SE JCH RR Jäniskamun Silva)
BIS 2: Finsk støver Högbrons Tuula SE31242/2013, 21/04/13, E: Svein-Tore Kristiansen, O: Jörgen Nyberg, Sverige (FI JCH SE JCH Villipuron Kusti – SE UCH SE JCH RR Jäniskamun Silva)
BIS 3: Schweizerstøver Klingelia’s Dino NO46761/16, 25/06/16, E: Kurt Johnny Moen, O: Marianne Rosenberg Grønvold, (Tassen – NV-13 NJV-13 EUW-15 Klingelia’s Lydia)
BIS 3: Schweizerstøver Klingelia’s Dino NO46761/16, 25/06/16, E: Kurt Johnny Moen, O: Marianne Rosenberg Grønvold, (Tassen – NV-13 NJV-13 EUW-15 Klingelia’s Lydia)
BIS 4: Luzernerstøver Mysan SE44260/2016, 17/07/16, E: Hanne Frysjøenden, Håvard Borge Frysjøenden O: Anders Bäck, Sverige (RR SE UCH SE JCH Himdalen’s Frazze – RR Tällmyrans Sally)
BIS 4: Luzernerstøver Mysan SE44260/2016, 17/07/16, E: Hanne Frysjøenden, Håvard Borge Frysjøenden O: Anders Bäck, Sverige (RR SE UCH SE JCH Himdalen’s Frazze – RR Tällmyrans Sally)
BIS 5: Dunker Ab Tekna NO42131/15, 05/05/15, E: Arne H Bakkestuen, O: Trond Haugom, (Odin – Tanja)
BIS 5: Dunker Ab Tekna NO42131/15, 05/05/15, E: Arne H Bakkestuen, O: Trond Haugom, (Odin – Tanja)
BIS 6: Hygenhund Klara NO46981/16, 26/07/16, E: Benny Stian Halsli Øverland, O: Boye Ølstøren, 7224 Melhus (Jgm Konjakk – N UCH N J(D)CH Selma)
BIS 6: Hygenhund Klara NO46981/16, 26/07/16, E: Benny Stian Halsli Øverland, O: Boye Ølstøren, 7224 Melhus (Jgm Konjakk – N UCH N J(D)CH Selma)
BIS 7: Beagle Swedpack’s Riddare Albarone SE40865/2013, 27/06/13, E: Ulrika Olsson, Sverige O: Ewa Svedare Riddaregard,Sverige (INT NORD UCH SJCH Belvaux Magical Storm – SE VCH SE N UCH Girls Have Fun From Elly ́s Pack)
BIS 8: Drever Bakkeskogen’s Zita Ii NO46864/15, 14/06/15, E: Øyvind Hårstadhaugen O: Kjetil Bakke (Drevkompis Jim – N SE UCH N J(D)CH NORDV-14 Bakkeskogen’s Bella)
BIS 8: Drever Bakkeskogen’s Zita Ii NO46864/15, 14/06/15, E: Øyvind Hårstadhaugen O: Kjetil Bakke (Drevkompis Jim – N SE UCH N J(D)CH NORDV-14 Bakkeskogen’s Bella)
Birger og Arild holder full orden i sekretariatet
Fint ringside. Dunker Rusken syntes nok det var litt for varmt
Mange fine drevere på utstillingen
Det blir litt venting på utstilling. Nelly tar livet med ro..

           

God stemning på Morokulien. Foto: Kurt Johnny Moen
God stemning på Morokulien. Foto: Kurt Johnny Moen

Hederspris oppdretterklasse med schweizerstøver: Klingelia’s Dino, Klingelia’s Lydia, Klingelia’s Lissi og Klingelia’s Dikksi. Foto: Kurt Johnny Moen.

 

Alle foto, om annet ikke er oppgitt: ©Marianne R. Grønvold