Personvern

I en klubbdrift vil det i svært mange situasjoner være naturlig å publisere navn på hjemmesiden og i trykte medier.
Slik er det også for oss i Hedmark Harehundklubb. Det kan være alt fra informasjon og artikler fra arrangementer, resultater og referater til dommerlister og heder og ære.

Hedmark Harehundklubb tar personvern på alvor. Vi forstår at det kan være tilfeller hvor medlemmer av ulike årsaker ikke kan ha sitt navn, kontaktinformasjon eller bilder publisert på vår hjemmeside, facebookside eller medlemsblad. 

 

Om noen ikke kan ha sitt navn eller annen personlig informasjon publisert i nevnte medier, kan søknad med gyldig grunn sendes styrets sekretær for behandling.
Fritak vil bli gitt når hensynet til person veier tyngre enn hensynet til grunn til publisering.