Årsmøte 2017

Årsmøte ble avholdt 15. mars på Myklegard. Det ble et meget godt årsmøte med 31 fremmøtte. 
Etter at årsmøtet var hevet ble det delt ut heder og ære, hvor avtredende sekretær Erling Ness mottok sitt Æresmedlemskap.

Referatet kan lastes ned her.


Kasserer Knut Kjeverud og leder Geir Linnes deler ut heder og ære

Fremmøtte æresmedlemmer Asle Wik og Arnfin Frantzen.


Nytt æresmedlem, Erling Ness, ble hedret etter lang og
tro tjeneste for Hedmark Harehundklubb

Kenth Bjerkli og Ståle Glad-Iversen mottok hederstegn
i bronse som nye jaktprøvedommere.
Knut Einar Nordhagen og Stein Olav Løvlien mottok
også bronsemerket, men var ikke tilstede under årsmøtet.


Lars Holen ble takket for innsatsen som varamann i styret.


Heder og ære ble også gitt til våre DM- og NM-deltagere som
alle gjorde det svært godt i mesterskapene.
F.v. Vidar Bjørnstad, regjerende norgesmester Terje Solvang og Gunnar Hartmann.
Torbjørn Bekkeli var ikke til stede.


Forbundsleder Arild Nygård ønsket å besøke klubben vår, og deltok på
årsmøtet til den eneste harehundklubben i Norge som er i vekst.
Arild hadde med seg mange gode ord som vi tar med oss videre!