Årsmøte 2018

Årsmøte ble avholdt 14. mars 2018 på Milepelen. 
Det ble et effektivt og godt møte med godt oppmøte.

30 medlemmer var samlet til årsmøte på Milepelen i Nord-Odal.

Referat fra møtet finner du her.
Etter endt møte ble det utdeling av heder og ære, før det ble kaffe og litt å bite i.  

Geir Linnes takket av som leder, og vi takker Geir for en flott jobb. Han ble hedret med tildeling av HHKs gullmerke. Vel fortjent!

Knut Kjeverud ble av sittende styre tildelt HHKs æresmedlemskap etter lang og tro tjeneste. 
Knut trapper ikke ned av den grunn, og ble valgt til ny leder i klubben. 

Jan Gudbrandsen gikk ut av styret, og ble hedret med HHKs sølvmerke for sin gode innsats gjennom flere år. 

Æresmedlemmene som var tilstede; Halvor Haug, Arnfin Frantzen, Oscar W. Nilssen og Egil Tvedt, fikk utdelt blomster.

Våre avgåtte jaktprøvedommere ble hedret med blomster og en liten gave fra klubben. 

Geir Linnes overleverer HHKs to klubber til ny leder

 

 

Oversikt over nytt styre