Årsmøte 2018

Årsmøte i Hedmark Harehundklubb vil bli avholdt 14. Mars 2018 kl. 19.00 på Milepelen i Nord-Odal.

Møteinnkalling med saksliste, årsberetning og regnskap vil bli tilsendt medlemmene per post 3 uker før årsmøte.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 7. Februar 2018. 
Mail sendes til sekretæren, Ståle Glad-Iversen: stale.glad.iversen@icloud.com

Forslag til kandidater til valget må være valgkomiteen i hende innen 7. februar 2018.
Mail sendes til lederen av valgkomiteen, Eskil Nerkvern: enhunter@hotmail.com