Bekjentgjøring årsmøte

Årsmøte avholdes 27.02.2020 kl. 19.00 på Slobrua (Skarnes).

Innkalling med saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne forslag og forslag på valgene blir utsendt til medlemmenes registrerte e-post hos NKK, senest 13.februar.

Saker som medlemmene ønsker behandlet, skal være styret i hende senest 23.januar. Eventuelle saker bes sendes til styret på post@hedmarkharehundklubb.no.

Forslag til kandidater på valgene, skal være valgkomiteen ved Geir Bakkestuen i hende senest 23.januar. Forslag sendes til geir.bakkestuen@gmail.com.