Årsmøte 2024

https://hedmarkharehundklubb.no/INVITASJON%20TIL%20%C3%85RSM%C3%98TE%201%2B.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/%C3%85rsberetning%202023%2B.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/valgkomiteens%20innstililling%2024.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/Budsjett%202024.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/2023%20Revisjonsberetning%20HHK.pdf%2B.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/2023%20%C3%85Rsregnskap%20Hedmark%20Harehundklubb.pdf%2B.pdf

Read More

Årsmøtedokumenter for 2022

https://hedmarkharehundklubb.no/%C3%85rsberetning%202022.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/Valgkomiteens%20innstilling.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/revisjon%20HHK%202022.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/Dagsorden.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/Budsjett%202023%20ny.pdf https://hedmarkharehundklubb.no/Invitasjon%20til%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20i%20Hedmark%20Harehundklubb.pdf

Read More