Årsmøtedokumenter for 2022

https://hedmarkharehundklubb.no/%C3%85rsberetning%202022.pdf

https://hedmarkharehundklubb.no/Valgkomiteens%20innstilling.pdf

https://hedmarkharehundklubb.no/revisjon%20HHK%202022.pdf

https://hedmarkharehundklubb.no/Dagsorden.pdf

https://hedmarkharehundklubb.no/Budsjett%202023%20ny.pdf

https://hedmarkharehundklubb.no/Invitasjon%20til%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20i%20Hedmark%20Harehundklubb.pdf