Påmeldinger til Eidskogprøva 2018

Listen over påmeldte hunder til Eidskogprøva er klar.
Vi har totalt 18 påmeldte hunder til prøven, som går 24. og 25. februar. 

På grunn av de store snømengdene og ekstraordinær båndtvang flere steder vil ikke startlisten
være klar før 13. februar.
Prøveledelsen og Hedmark Harehundklubb jobber på spreng for at samtlige påmeldte hunder skal få delta. 

Lista over de påmeldte finner du her.