Årsmøte 2023

Årsmøte avholdes 16.03.2023 kl. 18.00 på Milepælen (Nord Odal)

Innkalling med saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne forslag og forslag på valgene blir utsendt til medlemmenes registrerte e-post hos NKK, senest 4 Mars.

Saker som medlemmene ønsker behandlet, skal være styret i hende senest 2 Februar. Eventuelle saker bes sendes til styret på post@hedmarkharehundklubb.no.

Forslag til kandidater på valgene, skal være valgkomiteen ved Nils Skjæret i hende senest 2 Februar. Forslag sendes til nils@jonnzone.no