Dommermøte 3. mai

Alle jaktprøvedommere kalles inn til dommermøte på Myklegard 3. mai kl. 18.30.

Tema er gjennomgang av forslaget for de nye jaktprøvereglene, før siste høring.

Komiteen som er valgt for å revidere jaktprøveregler har etter en grundig gjennomgang av innsendte endringsforslag nå ferdigstilt sitt forslag. 
Dersom noen skulle ha noe å bemerke eller ønske om ytterligere tilføyelser, sendes det nå ut til en ny og siste høring før reglementet avslutningsvis skal behandles på Representantskapsmøtet i 2019.

Reglementet skal så tas i bruk fra prøvesesongen 2019/20.