Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Hedmark Harehundklubb 14.02.2019 kl. 19.00 på Myklegard. Dagsorden: Valg av nytt styre.

 

Innkalling til ekstra ordinært årsmøte HHK
Myklegard den 14.02.2019 kl 19:00

Dagsorden: Valg av nytt styre

Forslag fra valgkomite:

Leder: Even Teserud
Nestleder: Marianne Grønvold
Sekretær: Thomas Kristiansen
Kasserer: Jan Gudbrandsen
Styremedlem: Anne Gjulem
Styremedlem: Jan Olav Østli
Styremedlem: Tonje Bakke
Vara: Hans Olav Engen
Vara: Jon Ander Rundberget
Vara: Stein Olav Løvlien

Enkel bevertning
Vel møtt!