Jaktprøvedommer-utdanning 2018

Vi avholder kurs for nye jaktprøvedommere nå i vår. 
Ønsker du mer informasjon om hva det er å være jaktprøvedommer? 

Ta kontakt med kursinstruktør Arild Fjeldstad på tlf. 975 68 013.

 

Kurs vil avholdes på Slåstad Idrettsbane i Sør-Odal på følgende dager:

Lørdag 26. mai
Søndag 27. mai
Lørdag 2. juni
Søndag 3. juni

Samtlige dager startes kl. 10.00.