Æresmedlemmer

Hedmark Harehundklubbs æresmedlemmer:

Ragnvald Aarskog
Henry W. Andresen
Harald Bjørklund
Kari Høisveen
Martin Mæhlum
Kåre Nielsen
Odd Opsahl
Ivan støen
Alf O Olsen
Anton Antonsen
Jan Brenden
Torbjørn Granheim
Arnfin G. Frantzen
Oscar W. Nilssen
Asle Wik
Halvor Haug
Egil Tvedt
Erling Ness
Knut Kjeverud

Arild Fjeldstad

Geir Linnes