Prøveresultater

Jaktprøveresultater for Hedmark Harehundklubb:

2022

ÅP-prøva 01.01 til 31.03

Eidskogprøva

Revprøva 19 og 20. mars

Jaktprøveresultater for Hedmark Harehundklubb:

2021

Åpenprøve

Jubileumsprøva

SP-prøva

Jaktprøveresultater for Hedmark Harehundklubb:

2018

Åpen prøve 2017/18

2017

Klubbmesterskap støver, 21.10.2017

NM Rev 04.02.2017

Åpen prøve 2016/17

Eidskogprøva 25.-26.02.2017

2016

Klubbmesterskap støver, 01.10.2017

Åpen prøve 2015/16

Hedmarksprøva 11.-13.11.2016

Småhundprøva 05.11.2016 med Klubbmesterskap