Utstillinger 2022

Morokulienutstillinga 21. Mai 2022(med rasetreff for finsk støver)

Dommer: .
Påmeldingsfrist: 15. Mai.
Påmelding via ”min side” på nkk.no.

Kontaktperson: Inger Haugland Epost: ingeram2@online.no tlf 97464068

Mer informasjon om finskstøvertreff finner du på FFNs hjemmeside.

Hedmarksutstillinga18 Juni 2022(med rasetreff for hygen)

Sted: Elverum
Dommer:
Påmeldingsfrist: 12. Juni.
Påmelding via ”min side” på nkk.no.

Kontaktperson: Inger Haugland Epost :ingeram2@online.no Tlf 97464068

Mer informasjon om hygentreff finner du påhttp://hygenringen.com

Elverumstutstillinga 10. August 2019– De nordiske jakt- og fiskedager

Tore Reistad dømmer finske, norske, svenske og sveitsiske støvere.
Bjørn Roald dømmer øvrige raser.
Påmeldingsfrist: 28. Juli.
Påmelding kun elektroniskvia ”min side” hos nkk.no.

 

VALPESHOW 11. August

For raser tilhørende gruppe 4 og jakthundrasene i gruppe 6
Dommer: Arnfin Frantzen
Påmeldingsfrist: 28. Juli.
Påmelding kun elektronisk via ”min side” hos nkk.no.

Kontaktperson Elverumsutstillinga for gruppe 6:
Inger Haugland, tlf 974 64 068, epostingeram2@online.no.

 

Det tas forbehold om dommerendringer på samtlige utstillinger