Formenn gjennom tidene

Olav Hofshagen 1946 – 1948
Leif Storberget 1948 – 1949
Halvor Svenkerud 1949 – 1969
Martin Mæhlum 1969 – 1971
Harald Bjørklund 1971 – 1978
Kåre Nielsen 1978 – 1982
Jan Brenden 1982 – 1984
Torbjørn Granheim 1984 – 1987
Jan Brenden 1987 – 1989
Arnfin Frantzen 1989 – 1992
Oscar W. Nilssen 1992 – 1997
Olav Olsen 1997 – 2000
Asle Wik 2000 – 2001
Trond Langseth 2001 – 2005
Knut Kjeverud 2005 – 2009
Arild Fjeldstad 2009 – 2010
Oscar W. Nilssen 2010 – 2012
Marianne R. Grønvold 2012 – 2016
Geir Linnes 2016 – 2018
Knut Kjeverud 2018
Even Teseud 2019 –