Recent Posts

Årsmøte 2022

Årsmøte avholdes 31.03.2022 kl. 18.00 på Myklegard (Løten) Innkalling med saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne forslag og forslag på valgene blir utsendt til medlemmenes registrerte e-post hos NKK, senest 17 Mars. Saker som medlemmene ønsker behandlet, skal være styret i hende senest 24 Februar. Eventuelle saker bes sendes til styret på post@hedmarkharehundklubb.no. Forslag til kandidater […]

Read More