Recent Posts

Bekjentgjøring årsmøte

Årsmøte avholdes 27.02.2020 kl. 19.00 på Slobrua (Skarnes). Innkalling med saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne forslag og forslag på valgene blir utsendt til medlemmenes registrerte e-post hos NKK, senest 13.februar. Saker som medlemmene ønsker behandlet, skal være styret i hende senest 23.januar. Eventuelle saker bes sendes til styret på post@hedmarkharehundklubb.no. Forslag til kandidater på valgene, […]

Read More