Bekjentgjøring ordinært årsmøte

I overensstemmelse med klubbens lover innkalles det til Årsmøte for klubbens medlemmer tirsdag 9. april 2019, kl. 19.00 på Myklegard.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Saker sendes enten per epost til post@hedmarkharehundklubb.no eller til klubbens sekretær.

Forslag til kandidater til valgene må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Forslag på kandidater sendes til leder av valgkomiteen på epost g_wik@live.no.

Styret minner om at medlemskapet må være betalt senest 3 uker før årsmøte dato for å inneha medlemsrettigheter på årsmøtet.